Rejestracja samochodu w Polsce wymaga dopełnienia formalności w urzędzie skarbowym, celnym i odpowiednim wydziale komunikacji.

Rejestracja auta jest niezbędna, by zostało ono w ogóle dopuszczone do ruchu drogowego. Od daty zakupu auta nowy właściciel ma 30 dni na złożenie odpowiednich dokumentów w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym lub urzędzie dzielnicy stosownym do miejsca zamieszkania.

Samochód używany zarejestrowany w Polsce

Jeżeli chodzi o samochód używany zarejestrowany wcześniej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oprócz wypełnionego odpowiedniego wniosku - do wydziału komunikacji należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności pojazdu w postaci umowy cywilnoprawnej (umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny), faktury VAT czy prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela wraz z ważnym badaniem technicznym dopuszczającym pojazd do ruchu drogowego (jeżeli przegląd jest nieważny, należy dostarczyć decyzję o tymczasowym wyłączeniu pojazdu z ruchu),
 • kartę pojazdu (w przypadku jej braku naliczana jest opłata w wysokości 75 zł za wydanie nowej),
 • polisę lub dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) - jeżeli jej nie ma, trzeba wypełnić oświadczenie zobowiązujące do jak najszybszego jej wykupienia,
 • dowód osobisty dla osoby fizycznej lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby prawnej,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (tylko w przypadku osoby prawnej),
 • zaświadczenie o numerze REGON (tylko w przypadku osoby prawnej),
 • dowód uiszczenia opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych - 180,53 zł oraz ewidencyjnych (nabywca płaci je już w urzędzie).
 • stare tablice rejestracyjne pojazdu.

Nowe tablice rejestracyjne zostaną wydane wraz z otrzymaniem tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli samochód był rejestrowany w tym samym obrębie terytorialnym - i zmiana pierwszych liter wyróżnika województwa i powiatu nie jest konieczna - wystarczy zmiana ich znaków legalizacyjnych. W takim wypadku koszt za rejestrację wyniesie tylko 80 złotych.

Wyrobienie stałego dowodu rejestracyjnego trwa zazwyczaj około 30 dni (wydział może przedłużyć ten okres o kolejne 14 dni), a w tym czasie nabywca posługuje się dowodem tymczasowym.

Formalności nie trzeba załatwiać osobiście, ale trzeba wtedy upoważnić określoną osobę do wykonania wszelkich czynności związanych z procesem rejestracyjnym. Złożenie pełnomocnictwa kosztuje 17 zł, chyba że jest udzielane najbliższej rodzinie (małżonek, wstępny, zstępny, brat lub siostra) - wtedy jest bezpłatne. Pełnomocnictwo można też wystawić dealerowi, u którego kupowany jest nowy samochód, jeśli to on ma zarejestrować samochód w imieniu kupującego.

Z kolei 14 dni ma osoba nabywająca używane auto z Polski na złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno-prawnych, czyli formularza PCC-3. Podatek ten wynosi 2 procent wartości pojazdu, o ile przekracza ona 1000 złotych. W przypadku najbliższej rodziny (zerowa/pierwsza grupa podatkowa) akt darowizny nie jest obciążony podatkiem.

Samochód używany kupiony za granicą

Sprawa komplikuje się w przypadku samochodu używanego sprowadzanego zza granicy. Jeśli został kupiony w kraju należącego do Unii Europejskiej, nabywca jest zwolniony z opłat celnych. W innym przypadku należy w ciągu pięciu dni od daty zakupu pojazdu zapłacić cło.

Następnie kupujący musi zapłacić akcyzę. Wynosi ona 3,1 proc. wartości samochodu w przypadku aut z silnikami o pojemności poniżej 2000 cm³ i 18,6 proc. dla aut z większymi silnikami. Wartość samochodu jest ustalana na podstawie kwoty podanej w umowie kupna-sprzedaży, jednak jeżeli odbiega ona o więcej niż 20 procent od średniej ceny rynkowej, urząd może dokonać nowej kalkulacji - ma na to pięć lat.

Wszystkie dokumenty - poza dowodem rejestracyjnym, jeśli samochód pochodzi z terytorium Unii Europejskiej - musi także przetłumaczyć tłumacz przysięgły z języka obcego na język polski. Koszt tłumaczenia kompletu dokumentów wynosi średnio 200 złotych.

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązkowa jest także wizyta w Urzędzie Skarbowym, gdzie nabywca samochodu musi uzyskać zaświadczenie VAT-25, które potwierdza zapłacenie podatku od towarów i usług lub też brak obowiązku opłaty VAT. Aby otrzymać zaświadczenie, należy złożyć:

 • wypełniony wniosek VAT-24,
 • oświadczenie o przeznaczeniu pojazdu,
 • oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności pojazdu,
 • dokument rejestracyjny,
 • tłumaczenie wymaganych dokumentów z języka obcego na język polski.

Za wydanie zaświadczenia trzeba zapłacić 160 zł.Od 2015 roku obowiązek uzyskania zaświadczenia VAT-25 z Urzędu Skarbowego zostanie jednak zniesiony, o czym przeczytasz tutaj>>

Zostaje jeszcze przegląd techniczny - Wydziały Komunikacji akceptują tylko badania wykonane na terytorium UE, samochody z innych państw muszą zostać sprawdzone.

Koszt rejestracji samochodu używanego, sprowadzonego z zagranicy wynosi w przypadku samochodu osobowego lub ciężarowego 256 zł (253,50 zł + 2,50 zł opłaty ewidencyjnej).

Rejestracja fabrycznie nowego samochodu

Stosunkowo łatwa jest natomiast rejestracja nowego samochodu, za jaki uznaje się pojazd o przebiegu mniejszym niż 6000 kilometrów lub jeśli od momentu dopuszczenia go do użytku drogowego nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Przy rejestracji pojazdu zakupionego w polskim salonie, nabywca do wydziału komunikacji musi dostarczyć fakturę zakupu, kartę pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji samochodu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z tej homologacji.

W przypadku zakupu nowego pojazdu za granicą, oprócz świadectwa homologacji w wydziale komunikacji należy złożyć:

 • dowód rejestracji z kraju, w którym pojazd był zarejestrowany lub dokument świadczący o jego wyrejestrowaniu,
 • dowód odprawy celnej, jeśli samochód pochodzi spoza terytorium UE,
 • dowód opłacenia podatku akcyzowego w urzędzie celnym.

Jeżeli auto jest spoza UE, należy także opłacić podatek VAT oraz opłatę recyklingową. Niezbędny będzie także przegląd techniczny samochodu.