Zgodnie z proponowaną nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, spadkobiercy nie będą musieli się już zastanawiać, czy przyjąć spadek wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza. W pierwszym przypadku odpowiedzialność za długi spadkowe jest nieograniczona, w drugim – nie może przekroczyć wartości aktywów objętych spadkiem.
Po zmianach to drugie rozwiązanie stanie się zasadą.