Intensyfikacja międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego powoduje, że w rozstrzyganych w Polsce sprawach z zakresu prawa prywatnego coraz częściej pojawia się element obcy. Stosowane wówczas reguły kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego niejednokrotnie przesądzają o właściwości innego niż polski porządku prawnego. I choć stosowanie prawa obcego nie powinno być traktowane w kategoriach wyjątku, to z punktu widzenia organów rozstrzygających, a także stron postępowania oraz ich pełnomocników są to niewątpliwie sprawy o szczególnym charakterze, którym towarzyszy szereg wątpliwości. Organizowania konferencja ma stanowić pole wymiany poglądów w tej ważnej kwestii.

Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2014 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, w Sali Rady Wydziału.

Otwarcie konferencji jest zaplanowane na godzinę 10.00. W charakterze prelegentów zgodzili się wziąć udział przedstawiciele praktyki i doktryny, którzy na co dzień zajmują się problematyką ustalania i stosowania prawa obcego.

Konferencji towarzyszyć będzie popołudniowy panel studencki, prowadzony przez przedstawicieli Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego UŁ. W załączeniu przedstawiamy ramowy program konferencji.

Na konferencji nie będzie prowadzona formalna rejestracja uczestników.

Więcej informacji dostępnych na stronie WPiA UŁ.

Źródło: WPiA UŁ