Niestety, często dłużnicy nie wykorzystują wszystkich możliwości obrony swych praw w toku postępowania przed sądem. Z reguły ich aktywność uwidacznia się dopiero na etapie egzekucji. O statecznie to na komornikach spoczywa obowiązek urzeczywistnienia wyroku eksmisyjnego i na nich skupia się cała odpowiedzialność za skutki eksmisji.
Cały felieton czytaj na gazetaprawna.pl.