Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w sytuacji gdy dochodzi do egzekucji z nieruchomości, wypłat należności dokonuje sąd. Dlatego w tym przypadku płatnikiem z art. 42 e ustawy o PIT nie jest komornik sądowy.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II FSK 855/13).

Źródło: Rzeczpospolita