Prokuratorzy są zbulwersowani propozycjami Andrzeja Seremeta wysnuwanymi w piśmie do premiera.

W dokumencie znalazły postulaty rozszerzenia zakresu uprawnień prokuratora generalnego oraz możliwości wywierania wpływu na przebieg śledztw.

Zastrzeżenia Krajowej Rady Prokuratorów budzi przede wszystkim propozycja przyznania prokuratorom nadrzędnym prawa do podejmowania umorzonych postępowań oraz pomysł, aby przełożeni prokuratorzy mieli możliwość wydawania polecenia zaniechania realizowanych lub planowanych czynności.

KRP negatywnie ocenia też pomysł przyznania prokuratorowi generalnemu kompetencji do odwoływania kadencyjnych szefów prokuratur w oparciu o kryterium „dobra służby prokuratorskiej”.

Cały wywiad czytaj na gazetaprawna.pl .

PS