Prawo o ustroju sądów powszechnych powoli zaczyna przypominać brudnopis napisany ołówkiem - co kilka dni coś się w tej ustawie wyciera gumką i wpisuje w to miejsce nowe sformułowania – czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Sędziów „Iustitia”.

To reakcja na kolejny projekt nowelizacji (z 13 grudnia 2013) prawa o ustroju sądów powszechnych proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt został szczegółowo zaopiniowany przez członków Stowarzyszenia. Część z zawartych w nim nowych rozwiązań jednoznacznie skrytykowano.

Komentarze z opiniami do przepisów, które znalazły się w projekcie nowelizacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia >>.