To reakcja na kolejny projekt nowelizacji (z 13 grudnia 2013) prawa o ustroju sądów powszechnych proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt został szczegółowo zaopiniowany przez członków Stowarzyszenia. Część z zawartych w nim nowych rozwiązań jednoznacznie skrytykowano.

Komentarze z opiniami do przepisów, które znalazły się w projekcie nowelizacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia >>.