Projekt zmian w zakresie prawa spadkowego przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości wprowadza szereg nowych rozwiązań dotyczących dziedziczenia, odpowiedzialności za długi i ustalania stanu majątkowego.

Zgodnie z propozycją resortu spadkobierca będzie miał możliwość sporządzenia prywatnego wykazu aktywów i pasywów. Taki spis przekaże następnie notariuszowi, oświadczając przy tym, że jest świadomy świadomości karnej z tytułu art. 233 kodeksu karnego. – Prywatny wykaz inwentarza będzie poświadczany notarialnie albo notariusz będzie go mógł sporządzić w formie protokołu powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami Joanna Greguła rzecznik Krajowej Rady Notarialnej.

Zgodnie z obecnymi przepisami za ustalenie majątku spadkowego odpowiada komornik sądowy, co wiąże się z dość znaczącymi kosztami dla spadkobierców.

W opinii przedstawionej resortowi sprawiedliwości samorząd zaproponował także, aby zobowiązać spadkobiercę do wykonania spisu w ciągu pół roku. - Rozwiązanie to będzie więc zmuszało go do aktywności. Jeśli nie sporządzi wykazu w terminie, będzie musiał przyjąć spadek wprost wskazywał Tomasz Janik, prezes KRN.

W projekcie, nad którym pracuje ministerstwo znalazło się też założenie, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi zmarłego tylko do wysokości przejętego majątku. Innymi słowy regułą ma być przyjmowanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.