Automatyczne zamieszczanie wzmianek w księgach wieczystych ma utrudnić wielokrotną sprzedaż tych samych nieruchomości
Autorzy projektu kolejnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewidują, że notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów skarbowych (jako organy egzekucyjne) jedynie drogą elektroniczną będą wszczynać postępowanie w sprawie wpisu w księdze wieczystej. Pisma będą opatrywać podpisem bezpiecznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wszystko po to, by uszczelnić obrót nieruchomościami i ograniczyć przypadki nadużyć.

Trzy dni