Poczta Polska wciąż czeka na rozpoznanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącej obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Polską Grupę Pocztową. Opublikowana dziś decyzja Sądu Okręgowego w Krakowie dotyczyła jedynie pobocznego postępowania tj. wniosku o zabezpieczenie roszczeń Poczty Polskiej. To rozstrzygnięcie nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania w sprawie ze skargi PP, poinformowała Poczta w komunikacie.

"W skardze Poczta Polska wskazała szereg zarzutów. W szczególności wątpliwości budzi możliwość spełnienia przez PGP jednego z podstawowych warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie" - poinformował rzecznik prasowy Zbigniew Baranowski. Na początku stycznia Poczta Polska zaskarżyła do Sądu Okręgowego w Krakowie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie obsługi sądów i prokuratur. Poczta Polska podkreśla, że wykorzystuje wszelkie dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak m.in. obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Poczta Polska zaznacza też, że jest operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych, firmą działającą zgodnie z m.in. wymogami Ustawy Prawo pocztowe. Jest operatorem pocztowym, którego terminowość i jakość usług jest regularnie audytowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Polska Grupa Pocztowa podpisała w ub. roku umowy ze Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz Prokuratorem Generalnym na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Dwuletni kontrakt, który wszedł w życie w styczniu 2014 roku, jest wart ok. 500 mln zł. PGP doręczy w trakcie obowiązywania umów ponad 100 mln przesyłek, czyli przeciętnie ponad 4 mln listów, paczek oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym miesięcznie.

W grudniu InPost i Polska Grupa Pocztowa (PGP) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obsługi kontraktu dotyczącego usług na rzecz sądów powszechnych i prokuratur. Wartość dwuletniej umowy może sięgnąć nawet 200 mln zł. W realizacji kontraktu udział wezmą wszystkie placówki InPost, własne i partnerskie, także zlokalizowane w placówkach sieci RUCH.

W ostatnich tygodniach media informują o problemach z dostarczaniem przesyłek przez PGP - w tym dotyczących miejsca odbioru przesyłek oraz czasu pracy punktów, w których można odbierać korespondencję z sądów.