Sejm uchwalił nowe zasady tworzenia i znoszenia sądów rejonowych. Ustawa przewiduje, że sąd będzie tworzony dla jednej lub więcej gmin zamieszkałych przez 50 tysięcy osób, jeśli wpływać będzie do niego minimum 5 tysięcy spraw rocznie.

Fakultatywnie istnieje też możliwość utworzenia sądu dla mniejszej liczby mieszkańców pod warunkiem, że liczba spraw wpływających przekroczy 5 tysięcy. Kryteria te w sumie spełnia 58 z 79 sądów zniesionych przez reformę Gowina.

Za uchwaleniem zmian głosowało 439 posłów ze wszystkich klubów sejmowych. Cztery osoby były przeciw, dwie wstrzymały się od głosu.

Z przyjętymi przez Sejm zmianami mogą być jednak problemy - zobacz jakie>>

Robert Biedroń z Twojego Ruchu ocenił, że reforma przeprowadzona przez byłego ministra sprawiedliwości przyniosła tylko same straty: ograniczyła 4,5 milionom obywateli dostęp do sądu i wygenerowała olbrzymie koszty. "Kto za to zapłaci?" - pytał poseł.

Przyjęta dziś regulacja zakłada również, że sąd może być zniesiony jeżeli w ciągu trzech lat wpływa do niego rocznie mniej niż 5 tysięcy spraw. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Resort sprawiedliwości chce jeszcze poprawiać ten projekt>>