Reklama

Jak podkreśla RPO, analiza wpływających do jej biura skarg i obowiązujących aktów prawnych skłania do wniosku, iż konieczne są dalsze zmiany mające na celu dostosowanie warunków zdawania egzaminów wstępnych na aplikację oraz prawniczych egzaminów zawodowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także matek karmiących piersią.

W związku z powyższym RPO postuluje dostosowanie aplikacji komputerowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, posługujących się programami odczytu ekranu oraz uregulowanie trybu zdawania egzaminów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku w przypadku awarii komputera.

Rzecznik chce także, aby osoby z niepełnosprawnością manualną miały możliwość podyktowania odpowiedzi osobie wyznaczonej przez komisję egzaminacyjną.

W ocenie RPO wydłużeniu powinien ulec także czas egzaminu m.in. dla osób z cukrzycą o czas przerw związanych z tą niepełnosprawnością.

Rzecznik postuluje również wprowadzenie możliwości wydłużenia egzaminu dla matek karmiących piersią o czas karmienia dziecka.

Zdaniem Ireny Lipowicz brak powyższych rozwiązań może prowadzić do naruszenia konstytucyjnej zasady równości, a także zasady wolności wyboru i wykonywania zawodu.

PS/źródło:RPO

Zobacz także:

HFPC: Egzaminy na aplikacje są niedostosowane do osób z niepełnosprawnościami