"Pierwsza transza co do zasady weszła w życie pierwszego sierpnia, natomiast do części przepisów wymagany dłuższy okres dostosowawczy. Np. w przypadku zawodu taksówkarza, gdzie pewne zadania przesunęliśmy na poziom samorządu" - tłumaczy w rozmowie z IAR Grzegorz Płatek.

Ustawa deregulacyjna określa, że w gminach, powyżej 100 tysięcy mieszkańców nie będzie już obowiązkowe szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką i potwierdzenie go egzaminem.

W gminach większych niż 100 tysięcy to rada miasta będzie miała prawo ustalać zasady szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy. Z kolei kandydaci na pilotów wycieczek, przewodników turystycznych i przewodników górskich nie będą już musieli przechodzić szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Zmiany czekają też wykonujących zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Zawody te będzie można wykonywać bez konieczności ubiegania się o licencje zawodowe, jedynie na podstawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Licencji nie będą musieli posiadać także ochroniarze. Egzamin zastąpią liczne szkolenia.