Zdecydowana większość instytucji obsługujących fotoradary, powołując się na przepisy, nie wysyła fotografii z mandatami. Są jednak straże miejskie, które postępują inaczej.
Kierowcy od lat narzekają, że organy używające fotoradarów nie udostępniają zdjęć dokumentujących popełnienie wykroczenia. Inspekcja Transportu Drogowego, która posiada 375 takich urządzeń, nie wysyła fotografii, a udostępnia je dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do sądu. Prawnicy ITD tłumaczą, że nie mają podstaw prawnych do udostępniania zdjęć, bo art. 38 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.) uniemożliwia stronie zapoznanie się z aktami postępowania przygotowawczego.
Większość komendantów straży miejskich, którzy również nie decydują się na wysyłanie zdjęć, wskazuje na zmianę przepisów rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 187, poz. 1116). Nowelizacją z 7 września 2011 r. uchylono par. 7 ust. 6 tego rozporządzenia ze względu na ochronę danych osobowych. Przepis ten pozwalał funkcjonariuszowi nakładającemu mandat wysłać odcinki A, B i C formularza wraz ze zdjęciem.