To samo dotyczy odebrania broni osobie oskarżonej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, gdy sprawca był nietrzeźwy lub pod wpływem środka odurzającego albo wówczas, gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Tym samym art. 19 ust. 1a ustawy o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 r. nr 53, poz. 549 z późn. zm.) pozostaje w naszym porządku prawnym.

Trybunał wskazał, że zgodnie z art. 20 tej ustawy cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.