Na te m.in. aspekty zwracano uwagę podczas zakończonej pod koniec zeszłego tygodnia konferencji „Postęp w postępowaniu?”, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź na Uniwersytecie Łódzkim. Paneliści zwracali uwagę, że recepty na te problemy można upatrywać w nowelizacji procedury karnej, która czeka już na wejście w życie. Jej podstawowym założeniem jest przemodelowanie postępowania w kierunku większej kontradyktoryjności w celu zwiększenia efektywności procesu.

– Wymuszenie aktywności stron i większego zainteresowania sprawą przy jednoczesnym ograniczeniu roli sądu sprowadzającej się do wydania rozstrzygnięcia powinno przyczynić się do usprawnienia postępowania. Bardziej dynamiczna postawa oskarżyciela oraz oskarżonego (i jego obrońcy) może również pozwolić na dokładniejsze ustalenie prawdy materialnej – przekonywała Agnieszka Orfin z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zdaniem uczestników konferencji, nad którą patronat medialny objął Dziennik Gazeta Prawna, ustawodawca, zmieniając obecny model procesu, przyczyni się do usprawnienia i przyśpieszenia postępowania karnego.