„Dostrzegając problemy pracowników zatrudnionych w sądach, zwracamy uwagę rządzących na to, iż stałe pogarszanie warunków socjalno-bytowych tych pracowników, m.in. poprzez obniżanie ich płac, spowoduje odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej” – czytamy w uchwale Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
To wyraz poparcia dla zorganizowanego przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa grudniowego protestu pracowników sądów. Polega on na tym, że zatrudnieni w administracji sądowej z całej Polski wysyłają do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego swoje paski z wynagrodzeniem i wypisanymi na odwrocie świątecznymi życzeniami. Kopię pasków otrzymają również sędziowie. Akcja potrwa co najmniej do świąt Bożego Narodzenia. Ma ona na celu zwrócenie uwagi szefa resortu na problem niskich wynagrodzeń pracowników sądów, których płace od roku 2008 pozostają zamrożone. Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, pensje szeregowych pracowników sądowych wynoszą ok. 1,2 tys. zł do 1,3 tys. zł.
SSP Iustitia postanowiło wesprzeć tę akcję, gdyż – jak zaznaczono w uchwale – ewentualne odejście wykwalifikowanych pracowników z sądów będzie miało w przyszłości bezpośrednie przełożenie na sprawność placówek.