Platforma Obywatelska chce usprawnić procesy cywilne. Chodzi między innymi o umożliwienie stronom postępowania dostępu do akt drogą elektroniczną. Klub przygotował zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, który trafił do laski marszałkowskiej.

Podczas konferencji poseł PO Robert Kropiwnicki zachwalał przygotowane rozwiązania. Strony będą mogły w każdej chwili, po zalogowaniu, mieć dostęp do pełnych akt sprawy, którą są zainteresowane.

- Zamiast iść do sądu, prosić o teczkę będzie to on-line, w dostępie 24-godzinnym - przekonywał.

Wiltold Pahl mówił o pomyśle elektronicznego uzasadnienia wyroków, który też znalazł się w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Wyjaśniał, że kiedy rozprawa jest nagrywana elektronicznie, sąd będzie mógł zdecydować o wydaniu jedynie uzasadnienia ustnego. "Transkrypcja tego uzasadnienia - w przypadku gdy wniesie o to strona - zostanie jej doręczona wraz z wyrokiem" - tłumaczy.

Posłowie PO mają nadzieję, że do końca tego roku 1017 sal rozpraw w całym kraju ma dysponować systemem protokołu elektronicznego. W 2017 system ma objąć wszystkie sądy cywilne, a w 2018 również sądy karne.