Aplikantem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Powinna ona ponadto ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej . Oczywiście musi uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację notarialną.

Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza kandydata na aplikanta notarialnego z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, prywatnego międzynarodowego, ustroju sądów, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczpospolitej Polskiej, a także warunków wykonywania zawodu notariusza i etyki tego zawodu

Egzamin polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa Pozytywny wynik z egzaminu konkursowego otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej 100 punktów.

Po zakończeniu szkolenia aplikanci przystępują do egzaminu notarialnego.

Zobacz także:

Forum Prawnikow

Wykaz aktów prawnych na aplikację notarialną

Testy na aplikację notarialną z lat 2006-2008