Data 10 sierpnia 2011 roku

Do dnia 10 sierpnia chętni na aplikację adwokacką, radcowską lub notarialną muszą złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego. Zamierzający zdawać na aplikację komorniczą mają czas tylko do 5 sierpnia. Należy podkreślić, iż terminy te nie podlegają przywróceniu.

Data 17 września 2011 roku

Jeżeli kandydat, złożył zaświadczenie o zdaniu wszystkich egzaminów i odbyciu praktyk przewidzianych w planie wyższych studiów prawniczych oraz wyznaczonym terminie egzaminu magisterskiego, zamiast oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego, to warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego kandydata, jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni czyli do dnia 17 września 2011 r. - przed terminem egzaminu wstępnego oryginału albo urzędowego odpisu dyplomu albo poświadczonej notarialnie kopii oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Data 24 września 2011 roku

Minister Sprawiedliwości oficjalnie wyznaczył termin tegorocznych egzaminów na 24 września 2011 r. (sobota) na godz. 11.00.

Źródło:MS

Zobacz także:

Dokumenty przyszłych aplikantów

Testy na aplikacje