Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji w Polsce, będących co najmniej na II roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy piszą glosę do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego.

Zobacz: ''Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych'' - konferencja dla studentów

Do następnej fazy Konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie konkursu, będącym jednocześnie jego finałem, jury spośród finalistów wybierze autora najlepszej glosy.

Więcej informacji na oficjalnej stronie konkursu.

PS/źródło:WPiAUW

Zobacz także:

Konkurs GIODO na esej rozstrzygnięty

Najbieglejszy krasomówca wybrany!