Konkurs jest przeznaczony dla studentów uczelni wyższych zainteresowanych problematyką rynku energetycznego oraz powiązań między prawem energetycznym, ekonomią oraz geopolityką.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie co najwyżej 5 minutowego nagrania filmowego (w dowolnym formacie kompatybilnym z Windows Media Player 11) zawierającego wystąpienie Uczestnika nawiązujące do wybranego przez niego panelu tematycznego Konferencji.

Wystąpienie zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać do dnia 15 marca 2013 roku na adres: "Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, ul. Św. Marcin 90 pok. 310, 61-809 Poznań, z dopiskiem "Konkurs na Wystąpienie".

Laureatów wyłoni do końca marca 2013 roku Komitet Konkursowy powołany przez Organizatorów.

Zwycięzca oprócz możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji "Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym" w charakterze prelegenta będzie miał pokryte koszty przyjazdu oraz zapewnione zakwaterowanie w trakcie trwania Konferencji .

Wszelkie pytania odnoszące się do Konkursu można przesyłać na adres mailowy: konkurs@elsa.poznan.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

PS/źródło:ELSA Poland

Zobacz także:

OIRP w Warszawie współpracuje z ELSA

ELSA Poland Organizacją Pozarządową Roku 2011