Dnia 15 lipca 2011 roku został rozstrzygnięty konkurs na najlepszy esej prawniczy. Tematem tegorocznej, siódmej już edycji było zagadnienie „Wybór prawa i sądu w przypadku naruszeń praw autorskich w Internecie". Najlepsze prace pochodziły od studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs ten został zorganizowany przez kancelarię Leśnodorski Ślusarek i wspólnicy. Patronat nad nim objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mogli w nim startować studenci III-V roku wydziałów prawa i administracji uniwersytetów w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Zgodnie z regulaminem, esej taki powinien spełniać kilka warunków. Po pierwsze, powinien zajmować około 20 stron( 1800 znaków na stronę), a także być sporządzony w języku polskim. Kolejnym wymogiem formalnym odnośnie pracy jest obowiązek zawarcia w jej tekście tzw. keyword, czyli krótkiego streszczenia w języku angielskim. Oczywiście, esej musiał odpowiadać zakresowi materiału, który został sformułowany w temacie konkursowym.

Zwyciężczyniami konkursu zostały studentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Główną nagrodę i pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Obrycka- studentka IV roku WPiA UW, która otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych. Drugie miejsce zaś zajęła studentka tego samego wydziału oraz tego samego roku- Barbara Siedlecka. Ona z kolei otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2 tysięcy złotych.

KM/Źródło: WPiA UW

Zobacz także:

Ranking wydziałów prawa w 2011 roku

Adapciak 2011 dla studentów prawa