Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

W kategorii ochrona konkurencji, opracowania poświęcone polityce antymonopolowej mogą zgłosić absolwenci wszystkich kierunków.

Z kolei w kategorii ochrona konsumentów przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia od absolwentów prawa, a nadesłane prace nie mogą poruszać następujących zagadnień: bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwo żywności oraz jakość wyrobów i usług. Autorów prac z zakresu prawa antymonopolowego powinna dodatkowo zachęcić szansa na otrzymanie wyróżnienia Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Zobacz: Studia za granicą - cenny punkt w CV

Dokonując wyboru najlepszej pracy członkowie Kapituł zwrócą uwagę na ich poziom merytoryczny oraz edytorski. Szczególnie ceniona będzie oryginalność opracowania, kreatywność oraz samodzielność w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.

Do obu konkursów można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 1 lipca 2012 do 15 października 2013 roku. Należy je przesyłać do 31 października 2013 r.

Zgłoszenie musi zawierać: wypełniony formularz, jeden egzemplarz pracy w miękkiej oprawie oraz egzemplarz na nośniku elektronicznym, a także streszczenie pracy. Należy także dołączyć zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające ocenę uzyskaną z pracy oraz informację, kiedy została ona obroniona.

Regulaminy konkursów i formularze znajdują się na stronie UOKiK.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Absolwent na europejskim rynku pracy

Konkurs na wystąpienie konferencyjne