Produkty oferowane pod własną marką sieci handlowych są to towary produkowane na zamówienie konkretnej sieci. W przeciwieństwie do produktów konkretnych producentów, marki własne odnotowały 18 proc. wzrost sprzedaży. Dlatego Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK regularnie kontroluje jakość oraz oznakowanie tych towarów – w 2011 roku przeprowadzona została już piąta kontrola.

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK sprawdziła łącznie 588 placówek wybranych sieci handlowych na terenie Polski w ciągu całego 2011 roku. Kontrolą objęto siedem grup produktów: mleczne, mięsne, rybne, przetwory owocowe i warzywne, miody, soki, wody, napoje bezalkoholowe oraz oliwy z oliwek.

Wyniki pokazują, że zastrzeżeń nie wzbudziło 92 proc. sprawdzonych produktów oferowanych pod marką własną.

Zobacz: Niedozwolone praktyki taksówkarzy

Jakość

Ze względu na jakość produktów pod marką własną zakwestionowano ogółem tylko 10,2 proc. partii. Najwięcej zastrzeżeń wniesiono do sprawdzonych partii ryb, przetworów mięsnych owocowych i warzywnych i mlecznych. Nieprawidłowości polegały na obecności substancji dodatkowych niedeklarowanych na etykiecie.

Najlepiej wypadły kontrole oliwy z oliwek z pierwszego tłoczeni, bowiem nie zakwestionowano jakości ani jednej partii. Dobrze wypadły także kontrole miodu, wód, soków, napojów.

Zobacz: Zgoda UOKiK na koncentrację dla giełd energii

Oznakowanie

Z kolei 3,3 proc. zbadanych pod kątem oznakowania partii wzbudziło wątpliwości inspektorów. Najczęściej kwestionowano nieprawidłowe oznakowanie oliwy, miodu i przetworów mięsnych. Ponadto producenci nieprawidłowo informowali o dacie minimalnej trwałości produktu, podana przez nich nazwa nie była adekwatna do składu na etykiecie, towary były oznakowane dwiema różnymi nazwami, a produkty sprzedawane luzem w ogóle nie miały oznaczeń handlowych.

Najmniej zastrzeżeń wniesiono do oznakowania przetworów mlecznych.

Do rzadko stwierdzanych nieprawidłowości należało oferowanie żywności przeterminowanej, taka nieprawidłowość odnotowano w 9 placówkach, stanowiących 1,5 proc. ogólnej liczby. Z kolei nie stwierdzono przypadków niewłaściwego przechowywania produktów pod własną marką.

Zobacz: Zmowa cenowa na rynku produktów mięsnych wykryta

Konsekwencje kontroli

W zależności od stwierdzonych nieprawidłowości przedsiębiorców wezwano do dobrowolnego usunięcia, ponadto na 15 inspektorzy Inspekcji Handlowej nałożyli mandaty karne i wydali 38 decyzji wobec tych przedsiębiorców, którzy wprowadzili do obrotu artykuły spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej bądź zafałszowane. Ponadto skierowano 103 zawiadomienia do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a 15 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Niedozwolone praktyki na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym

Działania UOKiK na rynku deweloperskim