Odszkodowanie OC obejmuje zwrot wydatków wynajęcia samochodu do czasu kupna innego, gdy uszkodzone jest nie do naprawienia.
M.J. domagał się od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji (TUiR) kwoty 1.280 zł. Była to wierzytelność nabyta przez niego od osoby, która poniosła szkodę na skutek wypadku drogowego. Auto zostało skasowane, a M.J. wynajął poszkodowanemu samochód zastępczy do czasu nabycia nowego. Kwota ta stanowiła właśnie wydatek poniesiony w związku z najmem auta zastępczego, ale już po wypłacie odszkodowania przez TUiR.

Po wypłacie