Podniesienie atrakcyjności kar wolnościowych – taki cel chce osiągnąć resort sprawiedliwości i proponuje wprowadzenie do prawa karnego wielu zmian. Jedną z nich ma być skrócenie okresu potrzebnego do zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności lub grzywnę.
Obecnie osoba z takim wyrokiem figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) jeszcze pięć lat po tym, jak kara zostanie wykonana, darowana lub przedawni się jej wykonanie. Na wniosek okres ten może zostać skrócony przez sąd do trzech lat. Pisaliśmy już o tym, że część ekspertów, w tym wielu sędziów, postuluje skrócenie tego okresu.
– Długość okresu zatarcia przy grzywnie może budzić wątpliwości. Termin ten powinien ulec skróceniu, aby zachęcić do szybszego wykonania orzeczonej kary – mówi dr Marcin Warchoł, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.