Zabudowana nieruchomość została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji z 1982 r. E.D. jako następczyni prawna poprzednich właścicieli zażądała odszkodowania.

Nieważność decyzji