System Child Alert stanowić będzie wyspecjalizowaną komórkę poszukiwań dzieci funkcjonującą w ramach Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych KGP.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji utworzyło specjalny numer telefoniczny – 995, pod którym będzie możliwe zgłaszanie informacji dotyczących zaginionego dziecka. Numer jednak nie jest jeszcze aktywny. Połączenie będzie możliwe w momencie, gdy policja podejmie decyzję o ogłoszeniu pierwszego Child Alertu dotyczącego konkretnego przypadku zaginionego dziecka.

- Numer 995 będzie źródłem informacji od osób, które będą posiadały informacje o zaginionym dziecku i będą chciały ją przekazać odpowiednim służbom. Będzie on uruchamiany dopiero po ogłoszeniu komunikatu Child Alert – tłumaczy nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji.

Logo Child Alert

Logo Child Alert

źródło: Materiały Prasowe

Kiedy policja ogłasza Child Alert

Procedura Child Alert nie będzie uruchamiana przy każdym zgłoszeniu o zaginięciu dziecka. Będą musiały zostać spełnione trzy przesłanki. Zaginięcie musi dotyczyć dziecka (osoby niepełnoletniej, do 18. roku życia – przyp. red), zaistnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zostało ono uprowadzone oraz będzie grozić mu rzeczywiste niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – tłumaczy Alicja Tomaszewska, Prezes Zarządu Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Od momentu zgłoszenia o zaginięciu dziecka policja przeprowadza normalne czynności śledcze. Dopiero po weryfikacji wszystkich informacji, tylko w szczególnych okolicznościach ogłaszany będzie Child Alert – informuje Grzegorz Prusak, Naczelnik Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP.

Dodatkowo do ogłoszenia Child Alertu niezbędna będzie zgoda opiekunów prawnych na publikację wizerunku zaginionego dziecka. Osobą odpowiedzialną za ogłoszenie komunikatu alarmowego będzie Naczelnik Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Po jego decyzji każdy funkcjonariusz w Polsce otrzyma informację dotyczącą konkretnego przypadku zaginięcia.

Co utrudnia poszukiwania

Na konferencji zorganizowanej przez MSW Grzegorz Prusak zwrócił uwagę na utrudnienia związane z poszukiwaniami zaginionych osób.

Jako najistotniejszą kwestię wymienił dysproporcje w poziomie wyszkolenia policjantów. Na dalszym planie znalazły się problemy logistyczne i organizacyjne, dostęp do specjalistycznego sprzętu oraz zbyt mała liczba osób angażowana do prowadzenia poszukiwań.

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP

Centrum zostało powołane przez Komendanta Głównego Policji decyzją z 15 kwietnia 2013 r. i działa w ramach Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej KGP. Będzie ono odpowiedzialne za koordynację działań związanych z obsługą systemu Child Alert.

Do głównych zadań jednostki należy monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki policji, wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych czy nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów centrum w poszukiwaniach tych osób.

Polska jest 12 krajem w UE, w którym uruchomiono system alarmowy Child Alert. Projekt wdrożenia systemu został sfinansowany w ramach programu Daphne III, a wysokość grantu z UE wyniosła 97 376 EUR. Dodatkowe fundusze na realizację programu przeznaczyła Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Fundacja ITAKA prowadzi kampanię społeczną, dotyczącą postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka, w kontekście Child Alert w Polsce. Na realizację tego zadania fundacja otrzymała z MSW dotację w wysokości 100 tys. zł. Uruchomiona została również strona internetowa childalert.pl.

Statystyki

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest około 18 tys. zaginięć. 30 proc. tej liczby stanowią zgłoszenia zaginięć nieletnich. 150 dotyczy dzieci do 7. roku życia, 500 - dzieci w wieku 7 - 13 lat, a około 3500 - osób w wieku 13 - 17 lat. W ciągu doby policja przyjmuje około 50 zgłoszeń zaginięć.

95 proc. zaginionych dzieci w ciągu 7 dni trafia z powrotem do domu. Około 98 proc. spraw zaginięć dotyczących nieletnich jest rozwiązywanych na przestrzeni 14 dni.

Zgłoszenia zaginięcia można dokonać za pośrednictwem strony prowadzonej przez Fundację ITAKA – zaginieni.pl.