Rząd przyjął, przedłożony przez szefa MSW, projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Ma on zapewnić realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Chodzi o inicjatywę obywatelską, dzięki której milion obywateli Unii Europejskiej może zgłosić do Komisji Europejskiej wniosek legislacyjny i w ten sposób bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu polityki unijnej.

Rząd skierował także do prezydenta wniosek o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie, Macedonii oraz Bośni i Hercegowinie.

Jego misja kończy się pod koniec tego roku, rząd chce ją przedłużyć o kolejne sześć miesięcy. Liczebność kontyngentu nie zmieni się, nadal będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.