Już dziś warto wpisać swoją ostatnią wolę do Notarialnego Rejestru Testamentów, który prowadzi polski notariat. Warto także jednoznacznie przesądzić w niej, jakie prawo będzie właściwe dla spraw spadkowych. To pozwoli uniknąć problemów, gdy 17 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (...) dotyczących dziedziczenia. Oznacza ono rewolucję w zasadach spadkobrania w UE.– Rewolucyjna w tym rozporządzeniu jest zasada, że właściwe dla spraw spadkowych będzie prawo miejsca zwykłego pobytu obywatela UE – wskazuje Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej.
Zatem może się okazać, że w przypadku Polaka, którego życie koncentruje się za granicą, krąg spadkobierców i zasady spadkobrania będą ustalane nie według prawa polskiego, lecz według prawa miejsca, w którym przebywa. W skrajnych przypadkach może się zdarzyć, że zagraniczny sąd będzie musiał odpowiedzieć na pytanie: Czy stosuje się miejscowe reguły, czy też spadkobiercy będą dziedziczyć na podstawie pozostawionego w Polsce testamentu.
– Jeśli więc spadkodawca nie ustali prawa właściwego w testamencie, oceny będzie dokonywał sąd miejsca jego śmierci – tłumaczy Tomasz Janik.
Namawia już dziś do wskazywania prawa właściwego w kwestiach spadkowych i do wpisywania testamentów do rejestru notariatu. Rejestr jest bowiem połączony z podobnymi bazami innych państw i ułatwia w razie potrzeby poszukiwania testamentu.
Nowe rozporządzenie otworzy także możliwości świadomego wybierania reżimu prawnego dla spadkobrania w przypadku osób, które mają kilka miejsc pobytu.
– Możliwośc wyboru prawa właściwego spowoduje formułowanie testamentów pod odpowiedni system prawny – przewiduje Jolanta Niedziela z warszawskiego notariatu.
Spadkodawcy będą mogli więc wybierać reżim spadkowy, biorąc pod uwagę optymalizację podatkową istotną dla przyszłych spadkobierców. Będą mogli także w ten sposób ominąć polski system zachowku na rzecz systemów rezerwy (np. we Francji).
O tych wszystkich kwestiach będzie można porozmawiać w rejentami już w sobotę, 30 listopada podczas kolejnego dnia otwartego. W godz. 10 – 16 rejenci będą udzielać porad i informacji w 19 wybranych miejscowościach. Głównym tematem tegorocznej akcji będzie przekazanie majątku w rodzinie.