Już dziś warto wpisać swoją ostatnią wolę do Notarialnego Rejestru Testamentów, który prowadzi polski notariat. Warto także jednoznacznie przesądzić w niej, jakie prawo będzie właściwe dla spraw spadkowych. To pozwoli uniknąć problemów, gdy 17 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (...) dotyczących dziedziczenia. Oznacza ono rewolucję w zasadach spadkobrania w UE.– Rewolucyjna w tym rozporządzeniu jest zasada, że właściwe dla spraw spadkowych będzie prawo miejsca zwykłego pobytu obywatela UE – wskazuje Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej.