Na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na baczności muszą mieć się piraci drogowi. Nowe rozwiązania usprawniają wymianę informacji między państwami UE, dzięki czemu winny przestępstwa kierowca może zostać błyskawicznie zidentyfikowany.

"W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju" - czytamy w komunikacie Rady Ministrów. Poza skutecznym karaniem przestępców, politycy liczą na efekt prewencyjny.

Razem z nowymi przepisami pojawi się Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), który pozwoli na wymianę informacji z podobnymi punktami w całej Unii Europejskiej. Informacje te to m. in. dane rejestracyjne aut.

Dane te będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • niestosowania się do ograniczenia prędkości;
  • prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
  • przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego;
  • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
  • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego;
  • nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych;
  • wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

KPK będą stanowić część struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.). "Wymiana informacji między KPK a krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania w Polsce będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem europejskiego systemu EUCARIS" - informuje Rada Ministrów.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.