"W praktyce nowe przepisy będą dotyczyć polskich kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej i kierowców z państw członkowskich UE łamiących przepisy w naszym kraju" - czytamy w komunikacie Rady Ministrów. Poza skutecznym karaniem przestępców, politycy liczą na efekt prewencyjny.

Razem z nowymi przepisami pojawi się Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK), który pozwoli na wymianę informacji z podobnymi punktami w całej Unii Europejskiej. Informacje te to m. in. dane rejestracyjne aut.

Dane te będą przekazywane w przypadku wystąpienia następujących naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:

  • niestosowania się do ograniczenia prędkości;
  • prowadzenia pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa;
  • przewożenia dziecka bez fotelika ochronnego;
  • niestosowania się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
  • prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego;
  • nieużywania w czasie jazdy kasków ochronnych;
  • wykorzystywania drogi lub jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

KPK będą stanowić część struktur nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. (nowy CEPiK 2.0.). "Wymiana informacji między KPK a krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotami uprawnionymi do ich otrzymywania w Polsce będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem europejskiego systemu EUCARIS" - informuje Rada Ministrów.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.