MSW skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt, zakładający utworzenie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). CBŚP zastąpi Centralne Biuro Śledcze KGP - komórkę organizacyjną obecnie funkcjonującą w strukturze Komendy Głównej.

Zadania CBŚP będą koncertować się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Celem zmiany organizacyjnej jest wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i prawnych służących zwiększeniu skuteczności zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Projekt nada także szersze uprawnienia kierownikowi nowopowstającego Centralnego Biura Śledczego Policji m.in. w zakresie zarządzania budżetem oraz w zakresie prowadzenia polityki logistycznej i kadrowej.

Projekt zmiany ustawy o policji przewiduje również rozszerzenie katalogu zadań policji o „fizyczne zwalczanie terroryzmu przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków”. Projektowana regulacja - choć ma charakter formalny - definitywnie usankcjonuje udział policji w systemie ochrony antyterrorystycznej.