Z kolei do Ministerstwa Sprawiedliwości delegowanych jest 12 prokuratorów, z czego trzech odejdzie do końca roku (dwóch z Prokuratury Okręgowej w Warszawie i jeden z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie). Prokurator generalny 2 dni po przedstawieniu krytycznej oceny jego sprawozdania z działalności prokuratury za 2012 r. poinformował ministerstwo, że odwoła ich z delegacji.

Jako oficjalną przyczynę odwołania śledczych z ministerstwa Andrzej Seremet wskazał trudną sytuację kadrową warszawskich jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratury okręgowej i apelacyjnej. Zdaniem resortu takie twierdzenia tylko w części zasługują na uwzględnienie, gdyż trudna sytuacja kadrowa prokuratur warszawskich dotyczy raczej jednostek rejonowych, nie zaś okręgowych i apelacyjnej, do których odwołani prokuratorzy powrócą.

– Liczba 12 prokuratorów na delegacji w resorcie jest stosunkowo niewielka w porównaniu z liczbą 6230 wszystkich prokuratorów w Polsce, czy też w zestawieniu z liczbą delegacji do Prokuratury Generalnej, w tym z warszawskich prokuratur niższego szczebla – przekonuje ministerstwo.

87 prokuratorów jest oddelegowanych do PG

Prokuratura generalna twierdzi zaś, że zasadą powinno być pełnienie przez prokuratora służby w jednostce wskazanej w akcie powołania.

– Tylko wyjątkowe potrzeby służby bądź wzgląd na konieczność zapewnienia rozwoju zawodowego prokuratora uzasadniają zmianę tej reguły w przypadku delegacji do wyższych szczebli prokuratury – przekonuje Mateusz Martyniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej.

PG przypomina także, że taki kierunek działań jest zgodny z intencjami ministra sprawiedliwości wyrażonymi w jego stanowisku do sprawozdania prokuratora generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 r. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę takiego rozłożenia kadry, by prokuratorzy koncentrowali się na wykonywaniu podstawowych zadań przewidzianych w ustawie.

Odwołanie prokuratorów z resortu to poważny problem. Prokuratorzy pracowali bowiem nad najważniejszymi zmianami prawa karnego, procedury karnej, ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi czy reformą prokuratury.

– Odwołanie prokuratorów utrudnia uwzględnienie w pracach legislacyjnych doświadczeń i perspektyw prokuratorskich – stwierdza resort.

Gest prokuratora generalnego „wzbudził głęboki sprzeciw ministerstwa”. Został bowiem w ocenie resortu „dokonany bez jakiejkolwiek próby porozumienia z ministrem sprawiedliwości, jak i odwoływanymi osobami – co świadczy o bardzo przedmiotowym traktowaniu swoich pracowników”.

9 prokuratorów pozostanie w delegacji w MS