Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną nie jest dziś możliwe. A możliwe być powinno. Takie stanowisko w wystąpieniu skierowanym do Sławomira Nowaka przedstawiła właśnie profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Lipowicz zwraca uwagę na to, że aktualne zapisy prawa budowlanego, które nakazują inwestorowi wniesienie całej opłaty legalizacyjnej (sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych) w ciągu siedmiu dni od otrzymania postanowienia o jej ustaleniu powodują, że często nie jest on wstanie sprostać obowiązkowi.

Dlatego też należy wprowadzić rozwiązanie, które choć nie zmieni terminu uiszczenia należności i pozwoli powyższą opłatę rozłożyć na kilka transzy. Takie rozwiązanie zdaniem RPO „umożliwi rzeczywiste skorzystanie z legalizacji samowoli budowlanej przez znaczniejszą liczbę obywateli.”

Zdaniem profesor Lipowicz z wprowadzeniem zmian nie ma co zwlekać, gdyż obecny stan „negatywnie oddziałuje na sytuację prawną inwestorów. ”Tym samym resort nie powinien oglądać się na efekt prac komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego, która w przedstawionych niedawno tezach Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zaproponowała, by do legalizacji samowoli w zakresie ustalania opłat zastosowanie miała ordynacja podatkowa, a zatem m.in. przepisy umożliwiające rozłożenie opłat na raty.