Lipowicz zwraca uwagę na to, że aktualne zapisy prawa budowlanego, które nakazują inwestorowi wniesienie całej opłaty legalizacyjnej (sięgającej nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych) w ciągu siedmiu dni od otrzymania postanowienia o jej ustaleniu powodują, że często nie jest on wstanie sprostać obowiązkowi.

Dlatego też należy wprowadzić rozwiązanie, które choć nie zmieni terminu uiszczenia należności i pozwoli powyższą opłatę rozłożyć na kilka transzy. Takie rozwiązanie zdaniem RPO „umożliwi rzeczywiste skorzystanie z legalizacji samowoli budowlanej przez znaczniejszą liczbę obywateli.”

Zdaniem profesor Lipowicz z wprowadzeniem zmian nie ma co zwlekać, gdyż obecny stan „negatywnie oddziałuje na sytuację prawną inwestorów. ”Tym samym resort nie powinien oglądać się na efekt prac komisji kodyfikacyjnej prawa budowlanego, która w przedstawionych niedawno tezach Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zaproponowała, by do legalizacji samowoli w zakresie ustalania opłat zastosowanie miała ordynacja podatkowa, a zatem m.in. przepisy umożliwiające rozłożenie opłat na raty.