Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę, w której sprzeciwia się nieuzasadnionej kontroli adwokatów wchodzących na teren sądu. Wskazuje, że przecież wykonują oni tam swoje obowiązki zawodowe. Powinni więc być traktowani na równi z pracownikami sądów.

Jeżeli więc z powodu zwiększenia bezpieczeństwa rzeczywiście konieczne byłoby przeszukiwanie przez służby ochrony odzieży oraz mienia pełnomocników, powinno być to uzgodnione przez prezesów sądu z organami korporacji.

Tym samym warszawska ORA przyłączyła się do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zwrócił się do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania środków kontroli osób wchodzących na teren sądu. RPO wskazał na art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi, że każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego, zaś ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa jest niedopuszczalna. Rzecznik uznał zatem, że tylko regulacja ustawowa może ograniczać prawa i wolności obywatelskie. Takiej jednak w obecnym stanie prawnym brak.