Trzeci październikowy weekend zamknął serię izbowych zgromadzeń wyborczych, podczas których adwokaci wybierali lokalnych szefów swoich rad. Poniżej przedstawiamy dziewięciu dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich.

W Bielsku-Białej funkcję dziekana przez następne trzy lata pełnić będzie adw. Stanisław Perucki. Stanowisko szefa ORA nie jest mu obce – funkcję tę pełnił już kilkakrotnie (1992-1997, 2001-2007). Od 2007 r. był wicedziekanem rady. Podczas Krajowych Zjazdów Adwokatury reprezentował izbę adwokacką w Bielsku-Białej jako delegat. Jest też wykładowcą w systemie szkolenia aplikantów adwokackich i członkiem komisji egzaminacyjnej.

Bydgoscy adwokaci na szefa swojej izby wybrali adw. Justynę Mazur. W latach 2001-2004 była zastępcą członka ORA. Od 2004 do 2007 była członkiem Komisji Sportu i Rekreacji, a w 2007 – członkiem komitetu organizacyjnego XV Ogólnopolskich Dni Prawniczych, koordynowanego przez bydgoski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich. Od roku 2007 pełniła funkcję wicedziekana ORA w Bydgoszczy. Była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji i Kazachstanu.

Dziekanem ORA w Częstochowie została adw. Aleksandra Przedpełska. Zawód adwokata wykonuje od 1977 r. W latach 1983-89 była zastępcą członka ORA w Częstochowie i członka Komisji Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej. Od 1989 do 1995 była sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie. Funkcję dziekana ORA w Częstochowie pełniła już trzykrotnie (1995-2001, 2004-2007, 2007-2010). Od roku 2010 była wicedziekanem tej rady. Wielokrotnie jako delegat reprezentowała izbę na Krajowym Zjeździe Adwokatury. Jest wykładowcą w systemie szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa o adwokaturze, etyki i godności zawodu, historii adwokatury, praw człowieka, prawa konstytucyjnego i europejskiego. Jest członkiem adwokackiej komisji egzaminacyjnej i patronem aplikantów adwokackich. Uczestniczy również w sekcji bezpośredniego poradnictwa prawnego przy Akcji Katolickiej w Częstochowie.

Na czele władz samorządu kieleckiego będzie stał adw. Edward Rzepka. W samorządzie adwokackim pełnił wiele funkcji: sekretarza, członka ORA, delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury i członka NRA. Dziekanem był już dwukrotnie (1995-1998, 1998-2001). Ma także doświadczenie parlamentarne jako poseł na Sejm RP w latach 1989-1991 i 1991-1993. Był przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W pierwszej połowie lat 90. był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. W Trybunale Stanu pełnił funkcję sędziego (1993-2001) i wiceprzewodniczącego (1997-2001).

W izbie olsztyńskiej, na drugą kadencję na stanowisku dziekana pozostanie adw. Andrzej Kozielski. Oprócz funkcji szefa ORA (1998-2001, 2001-2004, 2010-2013), pełnił wiele stanowisk w samorządzie w tym: rzecznika dyscyplinarnego, wicedziekana, delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury, prezesa Sądu Dyscyplinarnego. W latach 1999-2004 i 2010 zaangażował się w organizację Ogólnopolskiego Rejsu Żeglarskiego Adwokatów, a w latach 2004-2010 był członkiem Komisji Kulturalno-Oświatowej Sportu i Rekreacji.

Również na druga kadencję został wybrany adw. Cezary Goryszewski, dziekan ORA w Opolu. To jeden z najmłodszych dziekanów w kraju. Praktykę adwokacką rozpoczął w 1996 roku. W roku 2004 dołączył do składu rady, obejmując funkcję sekretarza, w kadencji 2007-2010 pełnił natomiast funkcję rzecznika dyscyplinarnego.

W Rzeszowie dziekanem został adw. dr Piotr Blajer, który od 1983 r. pełni na zmianę funkcje dziana i wicedziekana rady, a w samorządzie pracuje od 1973 r.

Po raz pierwszy radą kierować będzie adw. Wiktor Indan-Pykno, który został wybrany na dziekana ORA w Toruniu. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego izby toruńskiej. Szkoli też aplikantów adwokackich z zakresu prawa cywilnego oraz prawa europejskiego.

Z kolei adwokaci izby wałbrzyskiej ponownie wybrali na dziekana adw. Wojciecha Biegańskiego. W samorządzie adwokackim pracuje od 1989 roku. Był m.in. członkiem sądu dyscyplinarnego, sekretarzem i rzecznikiem prasowym ORA, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. (pełen skład władz izby wałbrzyskiej)

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, składa gratulacje nowo wybranym dziekanom i życzy sił i wytrwałości w realizacji programów wyborczych. Prezes NRA składa również serdeczne podziękowania za pracę wszystkich dotychczasowych dziekanów.

Źródło: adwokatura.pl