Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zebrało dane na temat tego, w których sądach zreformowanych przez Gowina, sędziowie wstrzymali się od orzekania. Na swojej stronie www.iustitia.pl zaprezentowało efekt tej pracy – mapę Polski z zaznaczonymi jednostkami, które po 1 stycznia br. zostały przekształcone w wydziały zamiejscowe większych sądów

Sądy zostały oznaczone trzema kolorami: kolor czerwony został przypisany sądom, w których wszyscy sędziowie lub ich większość powstrzymała się od orzekania; żółty oznacza te jednostki, w których tylko część sędziów nie wykonuje swoich obowiązków orzeczniczych lub te, w których sędziowie co prawda wychodzą na sale rozpraw, ale nie wydają merytorycznych orzeczeń; z kolei kolor zielony to sądy, które odrzuciły stanowisko Sądu Najwyższego (mówiące o tym, że sędziowie po reformie Gowina zostali w sposób niewłaściwy przeniesieni do innych sądów) i orzekają, tak jakby ta uchwała nie zapadła.

Iustitia podkreśla, że nie posiada pełnych danych na temat tego, co się dzieje we wszystkich zreformowanych sądach, choć jednocześnie deklaruje, że postara się na bieżąco aktualizować mapkę. Stąd pojawia się na niej również kolor szary. Oznaczono nim jednostki, z których stowarzyszenie nie otrzymało informacji.