Tylko w 10 spośród 44 sądów, na temat których Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia uzyskało informacje, wydawane są wyroki. W pozostałych 34 sędziowie powstrzymali się od orzekania. To stan na 15 października br.
Od orzekania odstępują sędziowie sądów rejonowych, które zostały zniesione 1 stycznia 2013 r. w wyniku reformy Jarosława Gowina. Chodzi o 79 jednostek przekształconych w wydziały zamiejscowe większych sądów. Sędziowie w nich orzekający zostali przeniesieni decyzjami, które podpisywali podsekretarze stanu w resorcie, a nie minister sprawiedliwości.
– Jak do tej pory taka praktyka nie wzbudzała żadnych wątpliwości. Postępowaliśmy w oparciu o obowiązujące przepisy, a prawidłowość tego działania potwierdziły kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych aż do lipca 2013 r. – broni sposobu przeprowadzenia reformy Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości.