"W ocenie NIK, uprawnienia służb specjalnych do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych wymagają pilnego doprecyzowania. "Wykryte przez Izbę nieprawidłowości są niepokojące" - czytamy w komunikacie.

Kontrolerzy przeprowadzili audyt między innymi w Policji, CBA, ABW, SKW czy Ministerstwie Finansów. Informację o wynikach kontroli „bilingowej” NIK przekazała już Trybunałowi Konstytucyjnemu na prośbę Prezesa Trybunału.

Ustalenia, wnioski i opinie kontrolerów mogą być pomocne przy wydawaniu orzeczeń przez Trybunał. Dzisiaj raport został wysłany również do Sejmu.