Nie ma sensu chronić flagi czy godła, jeśli każdy z nas wyprze się poczucia przynależności narodowej bądź zostanie jej pozbawiony.
W sądzie od ok. 3 lat toczy się postępowanie sądowe przeciwko wydawcy dziennika „Die Welt”, który posłużył się w jednym ze swoich artykułów określeniem „polski obóz koncentracyjny”. W procesie przekonujemy sąd, iż poczucie przynależności narodowej (tożsamość narodowa) winno być chronione na zasadach właściwych dla dóbr osobistych (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego). Cieszymy się, że zagadnienie to stało się wreszcie przedmiotem rozprawy naukowej (za sprawą Filipa Rakiewicza), a także publicystyki fachowej (za sprawą dr Arkadiusza Radwana i mec. Magdaleny Jabczuga-Kurek), w czym zapewne niemały wkład miało, paradoksalnie, wyprodukowanie przez niemieckie ZDF filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”.

Budulec narodu