Jest nowa interpretacja. Ubój rytualny w Polsce jest legalny - uważają organizacje rolnicze i związki wyznaniowe. Na potwierdzenie tej tezy prezentują swoją opinię prawną dotyczącą unijnego prawa.

Profesor Marek Chmaj tłumaczy, że można legalnie prowadzić ubój rytualny w naszym kraju. Według prawnika, Sejm do końca ubiegłego roku powinien zastrzec zakaz w nowej ustawie. Tak się jednak nie stało, ministerstwo wysłało jedynie pismo w którym poinformowało o obowiązujących u nas przepisach. Dlatego - jego zdaniem - obowiązują nas unijne rozwiązania umożliwiające taki ubój.

Mufti Tomasz Miśkiewicz podkreśla, że muzułmański związek wyznaniowy oczekuje od ministerstwa rolnictwa wydania odpowiednich rozporządzeń umożliwiających ubój w praktyce. Zapowiedział też, że nie będzie kierował tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, bo prawa religijne muzułmanów już są zagwarantowane.

Po południu organizacje religijne i rolnicze będą rozmawiać w tej sprawie z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa.