Poprzednia wielka akcja wymiany skrzynek oddawczych, czyli tych, które są montowane w blokach i domkach jednorodzinnych, zakończyła się w połowie 2008 r. Chodziło o to, by operatorzy prywatni mogli wrzucać do nich listy, ale również o zwiększenie wymiarów samych skrzynek, tak by mieściła się w nich korespondencja formatu A4.
Wielkość samej skrzynki się nie zmieni. Większy ma być jednak otwór wrzutowy. Dzisiaj jego wysokość wynosi od 20 do 40 mm. Teraz ma to być od 30 do 45 mm.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które przygotowało projekt nowego rozporządzenia, uspokaja, że jego wejście w życie nie będzie oznaczało konieczności natychmiastowej wymiany skrzynek. – Przewidujemy możliwość stosowania użytkowanych już skrzynek z mniejszym otworem wrzutowym do czasu ich zużycia (...), co pozwoli na naturalny proces wymiany – napisali autorzy projektu w uzasadnieniu. Tłumaczą jednocześnie, że zmiana przepisów wynika z potrzeby dostosowania wielkości otworu wrzutowego do wymagań Polskiej Normy.