Prokurator generalny Andrzej Seremet skarży do trybunału przepisy, na podstawie których wymierza się kary dla kierowców i pracowników firm przewozowych.
Niewydanie pasażerowi biletu, nieokazanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla przewoźników drogowych czy przekroczenie tygodniowego czasu pracy – to tylko niektóre z wykroczeń, jakie znajdują się w zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego dwóch załącznikach do ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Sąd nie sądzi