Eksperyment z niezależną prokuratura wchodzi w nową fazę. Jak wynika z zapowiedzi ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, prokuratura zachowując swoja niezależność, zostanie poddana nowym rygorom monitorującym.

Rząd zajmie się zmianami w ustawie o prokuraturze jesienią. Minister sprawiedliwości Marek Biernacki liczy, że wtedy projekt zostanie przyjęty. Ponieważ do propozycji jego poprzednika wprowadzono kilka zmian, jest ona w tej chwili konsultowana.

Cały pakiet zmian idący w parze z nowelizacją kodeksu karnego

To będzie cały pakiet zmieniający funkcjonowanie systemu - mówi minister. Dodaje, że muszą one iść w parze z nowelizacją kodeksu karnego, nad którą toczą się prace w parlamencie.

Nowa rola Krajowej Rady Prokuratury

Marek Biernacki proponuje między innymi zmianę w funkcjonowaniu Krajowej Rady Prokuratury. Ma ona stać na straży niezależności postępowania prokuratorów.

Nowy rygor - rząd będzie przyjmował kierunki prac prokuratury

Rząd ma też przyjmować kierunki pracy Prokuratora Generalnego. Minister podkreśla, że rząd ma tylko wyznaczać kierunki.

Rząd i sejm będzie monitorował prace prokuratury w poszczególnych kategoriach spraw

Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie rząd poprzez ministra sprawiedliwości oraz Sejm będą mogły zapytać Prokuratora Generalnego o to, co dzieje się w danych kategoriach spraw. Nie będą jednak mogły ingerować w ich bieg.

Niezależność tak, ale bez wyobcowania ze struktur państwa

Niezależność prokuratury ma być utrzymana. Dodaje jednak, że prokuratura nie może być organem wyobcowanym ze struktur państwa. Marek Biernacki podkreśla, że to rząd ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa obywateli, dlatego powinien móc wpływać na to, na czym prokuratorzy skupią swoje działania.

Będzie określony termin składania sprawozdania rocznego i konieczność debaty nad nim

Minister mówi też, że Prokurator Generalny będzie miał też określony termin na złożenie sprawozdania rocznego z działalności prokuratury. Będzie przedstawiane parlamentowi, co oznacza, że będzie podlegało sejmowej debacie.