Skazani poskarżyli się do Trybunału, że wyrok wydany przez brytyjskie sądy, nosi znamiona tortur i nieludzkiego traktowania, bowiem odbiera im wszelką nadzieję powrotu do społeczeństwa. Zaprzecza także celowi jakiemu ma służyć kara - możliwości resocjalizacji skazanego. 

Szesnastu z pośród siedemnastu sędziów Wielkiej Izby przyznało rację skarżącym. 

W wydanym wyroku stwierdzili, że kara dożywotniego więzienia może być zgodna z Europejską Konwencją Praw Człowieka, jeśli będzie przewidywać możliwość rewizji wyroku i ewentualne zwolnienie skazanego. Zdaniem sędziów zrewidowanie wyroku powinno odbywać się po 25 latach odbywania kary. Innymi słowy Trybunał nie neguję słuszności nakładania kary dożywotniego więzienia, uważa jednak, iż każdy przypadek ma charakter indywidualny, dlatego trzeba dać skazanym szansę poprawy i nadzieję wyjścia na wolność. Wielka Brytania będzie musiała zmienić obecne przepisy i wprowadzić możliwość rewizji kary dożywocia.