Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego jest już przesądzona. Dokumentacja urodzeń, związków małżeńskich i zgonów będzie odbywała się w systemie teleinformatycznym. Wczoraj rząd przyjął założenia do nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Teraz na ich podstawie resort spraw wewnętrznych opracuje projekt przepisów.

Łatwiej o odpis

W praktyce więc od dnia wejścia w życie nowej ustawy akta stanu cywilnego będą powstawać wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Tylko taka ich forma będzie też miała moc dowodową. Starsze akty stanu cywilnego, sporządzone jeszcze na papierze, do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie projektowanych regulacji będą przenoszone do systemu teleinformatycznego stopniowo, przy okazji dokonywania innych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, np. żądania odpisów czy dokonywania zmian. Jednakże moc dowodowa dokumentów zachowanych w formie tradycyjnej utrzyma się tak długo, jak długo trzeba będzie czekać na ich przeniesienie do systemu elektronicznego.

Informatyzacja ma jednak przede wszystkim ułatwić życie obywatelom. Odpis aktu stanu cywilnego będzie można bowiem otrzymać w dowolnym urzędzie. Dziś aby uzyskać taki dokument, trzeba udać się do konkretnego urzędu, w którym akt stanu cywilnego został sporządzony. W praktyce więc, aby otrzymać odpis aktu urodzenia, trzeba się udać do USC, w którym rodzice odnotowali nasze przyjście na świat.

Jednak ma być nie tylko łatwiej, ale też bezpieczniej – e-akta nie będą się tak łatwo gubiły czy niszczyły. Jak czytamy w uzasadnieniu, nowa forma ma wpłynąć na „podniesienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego”.

Łatwiej o ślub

Wielu ucieszy także wprowadzenie długo oczekiwanej liberalizacji zasad zawierania związków małżeńskich. Ślub będzie bowiem można zawrzeć nawet poza urzędem stanu cywilnego, jednak wybrane na tę uroczystość miejsce musi gwarantować zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Oczywiście za ten luksus trzeba będzie dodatkowo zapłacić (chodzi np. o koszt dojazdu kierownika urzędu stanu cywilnego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych itp). Dziś ceremonia poza urzędem stanu cywilnego możliwa jest tylko w szczególnych sytuacjach.

Nowa ustawa ma także doprecyzować zasady nadawania i rejestrowania imion obcych. Nie będzie jednak przyzwolenia na nadawanie dziecku więcej niż dwóch imion, imienia w formie zdrobniałej, ośmieszającego czy nieprzyzwoitego.

Etap legislacyjny

Założenia do projektu ustawy