Jej celem jest wprowadzenie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Już dzisiaj oczywiście większość ksiąg prowadzona jest w postaci cyfrowej, niemniej jednak to jedynie efekt końcowy – cała procedura toczy się w tradycyjny sposób, na papierze. Nowe przepisy mają nałożyć na notariuszy (a także komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych) obowiązek inicjowania postępowania w formie cyfrowej. Innymi słowy wnioski o wpis do księgi wieczystej czy jej założenie mają być wysyłane przez internet. Papierowe pozostaną bez rozpoznania.

Całe postępowanie będzie prowadzone w specjalnym systemie teleinformatycznym. Notariusze będą mieć w nim konta użytkownika. W złożeniu odpowiedniego wniosku pomogą im interaktywne formularze. Same wnioski będą zaś opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesyłane do sądu.

Na razie jednak nie obejdzie się bez papierowych dokumentów, gdyż to one nadal stanowią podstawę do uzyskania wpisu do księgi. Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało założenia, uważa, że na razie nie jesteśmy gotowi na przejście na e-dokumenty. Sąd nie będzie więc rozpoznawał wniosku od razu, tylko poczeka na otrzymanie papierowej dokumentacji.

Elektroniczna procedura z jednej strony przyspieszy uzyskanie wpisu do księgi, z drugiej zaś utrudni wciąż spotykaną praktykę kilkukrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości.

Etap legislacyjny

Założenia przyjęte przez Radę Ministrów