W okresie spowolnienia przedsiębiorcy zastanawiają się, jak obniżyć koszty działalności. Jedną z niewygodnych pozycji w bilansie bywa dzierżawa obiektu, w którym prowadzony jest biznes. Można ją ograniczyć.
Rozważmy przypadek spółki z o.o., która wydzierżawia kamienicę w centrum miasta. Prowadzi w niej hotel. Pojawia się problem polegający na tym, że koszty czynszu dzierżawnego zaczynają przewyższać sumę przychodów spółki. Umowa z właścicielem nieruchomości wiąże, a próby renegocjowania kontraktu nie przynoszą efektu.
W kodeksie cywilnym istnieje nieco zapomniany art. 700, który może okazać się teraz pomocny. Zgodnie z jego brzmieniem, „jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”.